Efektywna współpraca z agencją digitalową

Współpraca z agencją digitalową lub marketingową to temat, który przewija się w artykułach branżowych niemal nieustannie. Fakt ten nie powinien dziwić. W biznesie kwestia kooperacji pomiędzy dwoma podmiotami jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania. Jeśli skupimy się jeszcze na tym, aby była ona jak najbardziej efektywna, to zakres rozważań na temat skuteczności takiego rozwiązania wydaje się być nieograniczony.

W poniższym artykule nie odpowiem na pytanie, jak rozpocząć współpracę z agencją. Nie dowiesz się również, jaką agencję najlepiej wybrać i jakie stosować kryteria oceny przed oraz w trakcie współpracy. Na bazie swoich doświadczeń i obserwacji przedstawię swój punkt widzenia. Jak powinien kształtować się cykl wspólnej pracy agencji digitalowej oraz jej klienta w oparciu o wartości, które moim zdaniem są najważniejsze w trakcie trwania całej współpracy? Jeśli chcesz poznać moje spostrzeżenia na tę kwestię – zachęcam do przeczytania tekstu!

Podczas prawie 15-letniej pracy w obszarze marketingu internetowego wiele z nich spędziłem, jak to się zwykło mówić, „po stronie klienta”. Od ponad 6 lat prowadzę z powodzeniem agencję digital marketingową. Spojrzenie na zakres i zasady współpracy w ramach tych „dwóch światów” są mi więc niezwykle bliskie. Ale do rzeczy! Zobacz, jak moim zdaniem powinna kształtować się efektywna współpraca z agencją!

Najważniejsze wartości

Podczas każdego rodzaju aktywności biznesowej powinniśmy kierować się swego rodzaju zasadami i wartościami. To one definiować będą nasze decyzje i kształtować postrzeganie nas na tle innych partnerów i kontrahentów. Z mojego punktu widzenia podstawowymi czynnikami regulującymi interakcję pomiędzy klientem a agencją digitalową, będącymi bazą udanej i długotrwałej współpracy są:

DOŚWIADCZENIE – obszar wydaje się oczywisty, ale jak się okazuje, może być różnie opisywany.

TRANSPARENTNOŚĆ – nie zawsze przyniesie oczekiwane i pożądane skutki, jest jednak dobrą podwaliną do zbudowania zaufania.

ZAUFANIE – najtrudniejszy aspekt, na który składa się wiele czynników. Wymaga czasu, ale jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Powyższe wartości nie zamykają oczywiście zbioru tych, na które należy zwracać szczególną uwagę. Ale to właśnie na nich skupię się w dalszej części. Przedstawię je i rozwinę na poszczególnych etapach współpracy, zarówno z punktu widzenia agencji, jak i jej klienta.

Briefowanie agencji i ofertowanie klienta

Już na pierwszym etapie współpracy pomiędzy klientem a agencją kwestia kompetencji wydaję się być nieodzownym aspektem określającym pierwsze wrażenia. Klient od razu powinien odczuć, że trafił pod dobry adres i ma do czynienia z doświadczonymi specjalistami marketingu digitalowego. To właśnie po ich stronie leży ciężar zaprezentowania swojej wiedzy. Skrupulatne zebranie wymagań klienta, szczegółowa analiza konkurencji czy spójna i efektowna prezentacja możliwości agencji w odpowiedzi na potrzeby klienta, to niejako podstawy efektywnego startu.

Z drugiej strony doświadczenie klienta w aspekcie biznesowym własnej działalności jest często kluczowe, dlatego należy go bardzo dokładnie wysłuchać. Odpowiednie określenie wymagań, precyzyjne zaprezentowanie swoich oczekiwań co do efektów, jakie osiągnąć ma agencja, to niejako fundamenty dalszej współpracy. Nie mam na myśli sytuacji, gdzie klient na starcie wie, jakie kanały komunikacji zagospodarować albo które narzędzia performance marketingu wybrać. Oczekiwaną sytuacją dla agencji jest świadomość biznesowa i chęć posiadania oraz kierowania się w swoich decyzjach wypracowaną na początku współpracy strategią działań. Nie musi być ona sztywną, ale jednak konkretną i jak najbardziej precyzyjną wspólną wizją efektywnej współpracy. A na takiej właśnie powinno właśnie zależeć obu stronom. Oczywiście najlepiej, gdy będzie ona także trwała jak najdłużej.

Bez danych ani rusz

Gdy jesteśmy przy temacie długotrwałego wsparcia w digital marketingu, transparentność jest tutaj nieodzownym aspektem. Powinna ona przyświecać obu stronom. I znowu, odnosząc się do powyższego, to klient decyduje jakimi danymi, dostępami do narzędzi bądź wcześniejszymi wnioskami z działań się podzieli. Chciałbym jednak podkreślić, że z punktu widzenia agencji skupiającej się na digital marketingu, dane to podstawa działania! Im jest ich więcej, tym skuteczniej agencja będzie w stanie przygotować jak najlepiej skrojoną i dopasowaną ofertę. A więc taką, która bazuje nie tylko na estymacjach, ale na jak najgłębszej analizie wcześniejszych działań. Tylko wtedy współpraca z agencją ma szansę na bycie skuteczną!

Z punktu widzenia klienta transparentność agencji powinna z kolei przejawiać się m.in. w rzeczywistym i realnym zaplanowaniu możliwych działań, bazujących na doświadczeniu. Oczywiście żaden klient nie lubi słuchać, że dane działania i osiągnięcie zakładanych KPI, w oparciu o analizę, doświadczenie, dostępny budżet bądź otoczenie rynkowe przyniesie efekty nie za sześć tylko dwanaście miesięcy. Ale czy nie lepiej podkreślić to od razu na początku, zamiast po pół roku współpracy?

Ostatni z kluczowych czynników – zaufanie, w pierwszym etapie współpracy pozostaje raczej jednostronny. Gdy działając według pierwszych dwóch wartości agencja zaprezentuje odpowiednie doświadczenie w zakresie oczekiwań klienta oraz trafi do swojego odbiorcy z odpowiednim rozwiązaniem jego problemów, czy odpowiedzią na jego wymagania, a dodatkowo będzie w stanie transparentnym podejściem zdobyć jego uwagę, to wtedy dopiero możemy mówić o przejściu do kolejnego kroku. Klient jest w stanie na tym etapie wstępnie zaufać i powierzyć swoje działania w digitalu agencji. Oczywiście tutaj, jak w ruchu drogowym, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, bo o większe należy zadbać w kolejnym etapie.

Bieżąca współpraca z agencją

Z punktu widzenia agencji digitalowej ten etap powinien trwać jak najdłużej. Jednak klientowi, który ma świadomość, że jego biznes jest odpowiednio wspierany przez specjalistów, także powinno zależeć na stałej i długotrwałej kooperacji. Co należy robić, aby tak właśnie się działo?

Jeśli jako agencja przeszliśmy już pierwszy etap i rozpoczęliśmy współpracę, czas przełożyć zaprezentowane doświadczenie na realne i rzeczywiste wyniki. Prowadzenie działań w ramach przyjętej strategii to na początku podstawa.

Jeżeli szukasz wsparcia w obszarze przygotowania nowoczesnej strategii działań w digitalu, które pozwolą rozwinąć Twój biznes:

Jeśli wszystkie założenia podjęte wcześniej dalej mają uzasadnienie, to ich kontynuacja wydaje się być prostą drogą do sukcesu. Jednak w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. I tutaj bieżące doświadczenie w prowadzeniu działań dla klienta będzie kluczowe. Poprzez nieustanną analizę otoczenia rynkowego, bezpośrednich konkurentów, bycia na bieżąco ze zmianami w używanych narzędziach czy optymalizacji prowadzonych działań performance, cały czas popartych założeniami z wypracowanej strategii działań, możemy wypracować wspólnie z klientem założone wyniki. No właśnie, wspólnie z klientem…

Nieustanna wymiana informacji

W trakcie współpracy, doświadczenie klienta, jego insighty z rynku, nowinki z branży czy choćby krótko i długoterminowe plany rozwojowe to niezbędne informacje, jakie chce słyszeć każdy specjalista w digitalu.

Dokładny feedback odnośnie zmian, które należy wziąć pod uwagę w kontekście bieżących lub przyszłych działań, może okazać się bardzo istotny. Jeśli są one wyjątkowo ważne w kontekście biznesu, mogą nawet stwarzać okazję do rozważenia zmian w samej strategii.

Powyższe przykłady transparentności klienta w prowadzeniu biznesu i dzielenia się danymi biznesowymi z agencją (na tyle, w jakim stopniu to oczywiście uzasadnione i możliwe), na pewno jest czynnikiem, który spaja i powoduje, że współpraca z agencją znacznie się wydłuża. Z drugiej strony transparentne podejście agencji w postaci np. jawnych dostępów do wszystkich kont reklamowych, bądź działających w czasie rzeczywistym raportów Google Data Studio, uwiarygadniają agencję w oczach klienta i wskazują na chęć rzetelnego dzielenia się wiedzą i braku chęci ukrycia czegokolwiek.

Zaufanie to nie wszystko

Na tym etapie dochodzimy do momentu, gdzie poziom zaufania do agencji powinien być na najwyższym poziomie. Skoro odpowiednio odpowiedziała na oczekiwania w pierwszym etapie oraz  rzetelnie i transparentnie działa w ramach bieżącej współpracy oraz osiąga założone KPI, to cóż więcej można oczekiwać? No właśnie nie tylko można, ale i nawet powinno się!

Klienci liczą na to, że agencja wyprzedzi ich oczekiwania w danym zakresie i wyjdzie z inicjatywą. Podpowie nowe rozwiązania, gdy takie pojawią się na rynku.

Jeśli prowadzimy działania digitalowe, musimy nie tylko z wyprzedzeniem planować odpowiednie aktywności, ale być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Należy dać klientowi poczucie, że znając jego plany zaproponujemy odpowiednie narzędzia dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

Pozostaje tylko wierzyć, że takie podejście zdobędzie zaufanie klienta. Skoro korzystając z usług księgowej, prawnika, architekta powierzają im swoje tematy, bazując na ich doświadczeniu i renomie w branży, dlaczego mieliby nie zaufać doświadczonym w wielu digitalowych projektach, kampaniach, fanpage’ach czy projektach graficznych ekspertach digital marketingu?

Na efekty trzeba poczekać!

Podsumowując,  efektywna współpraca z agencją digital marketingową opiera się na wielu czynnikach.  Ja ze swojej kilkuletniej perspektywy postrzegam ją jako użyczanie klientowi eksperckiej wiedzy i doświadczenia,  transparentnym działaniu, by na końcu dotrzeć do najtrudniejszego etapu, czyli zdobycia zaufania. Odpowiednia synergia tych trzech obszarów powinna doprowadzić nie tylko do skutecznej, ale także długotrwałej współpracy. Efekty niewątpliwie pojawią się, ale trzeba na nie poczekać.

#samnektar by Tomasz Piotrowski/Beeffective

PS. Jeśli dotarłeś, aż tutaj to znaczy, że przedstawiony punkt widzenia spodobał Ci się i bardzo dziękuję Ci za wytrwałość.

PS2. Jeśli dodatkowo jesteś zainteresowany, jak powyższe wygląda w praktyce i chciałbyś sprawdzić, jak od wielu lat konsekwentnie wprowadzamy powyższe wartości do współpracy:

Czy warto wykorzystywać sieci afiliacyjne w e-commerce?

Celem każdego właściciela e-commerce’u jest efektywne docieranie do potencjalnych odbiorców za pomocą dostępnych kanałów komunikacji i sprzedaży online. Wielu z nich doskonale zna możliwości, jakie w tym zakresie dostarczają Google i Facebook. To właśnie one są najczęściej pierwszym wyborem do rozpoczęcia sprzedaży w Internecie. Korzystanie z nich w odpowiedni sposób rzeczywiście może okazać się skuteczne. Po pewnym czasie przychodzi jednak moment, gdy nasza działalność wymaga dywersyfikacji źródeł ruchu. Dzieje się tak chociażby ze względu na poczucie, iż nie wykorzystujemy potencjału, jaki dają nam dostępne narzędzia. W takiej sytuacji często doradzamy naszym Klientom rozważenie współpracy z siecią afiliacyjną.

Czym są sieci afiliacyjne i jak działają?

Sieci afiliacyjne działają w oparciu o współpracę 4 podmiotów. Są to:

 • Właściciel sieci afiliacyjnej, dostarczający system, dzięki któremu możliwe jest przekazywanie materiałów reklamowych do wydawców, zliczanie poszczególnych czynności (wyświetlenie, kliknięcie, konwersje) oraz tracking ruchu użytkowników i rozliczenie prowizji dla poszczególnych wydawców.
 • Reklamodawca, czyli marka/sklep internetowy, współpracujący bezpośrednio z właścicielem sieci, który poprzez różnego rodzaju kreacje reklamowe przekazywane dzięki sieci do wydawców, określa wartość prowizji, jaką otrzymają za określone akcje (przejście na stronę, lead, sprzedaż w sklepie online).
 • Wydawca (Partner), właściciel strony internetowej, bazy mailingowej lub narzędzia, dzięki któremu za akcje wykonane przez użytkownika otrzymuje ustalone wcześniej wynagrodzenie.
 • Klient (Użytkownik) sklepu online, który poprzez działania wydawcy dokonuje akcji na stronie reklamodawcy.

Z punktu widzenia reklamodawcy, czyli właściciela e-commerce, współpraca z siecią afiliacyjną oszczędza czas. Konieczność kontaktu i ustaleń biznesowych z każdym poszczególnym wydawcą zostaje wyeliminowana. Określenia natomiast wymagają cele biznesowe i stawka prowizji, która będzie wynagrodzeniem dla wydawców.

Czy sieci afiliacyjne są dla każdego?

Nasi Klienci często pytają, czy sieci afiliacyjne na pewno są dla nich. Z pewnością każdy e-commerce w jakimś zakresie mógłby wykorzystać potencjał i możliwości sieci wydawców, zgromadzonych wokół danego programu partnerskiego. Jednak w praktyce najlepsze wyniki w bliżej określonym czasie są w stanie osiągnąć sklepy, które posiadają odpowiedni wolumen ruchu oraz rozpoznawalną na rynku markę. Wydawca, który ma udostępnić swoją przestrzeń reklamową, z większym prawdopodobieństwem wybierze tego reklamodawcę, który jest bardziej znany jego własnym użytkownikom i oferuje popularne wśród nich produkty o określonej wartości. Współpraca z takim reklamodawcą przyniesie mu w dłuższej perspektywie większe korzyści biznesowe. Szczególnie wtedy, gdy wartość prowizji stanowi procent od sprzedaży produktów, wygenerowanej przez wydawcę (rozliczenie w modelu CPS – Cost per Sale).

Czasami w przypadku mniej rozpoznawalnych marek lub niskiej średniej wartości zamówienia, propozycja w modelu CPS może nie być dla wydawcy satysfakcjonująca. Może zdarzyć się, iż będzie on dodatkowo oczekiwał nominalnego wsparcia w postaci dodatkowej stawki CPC. W takiej sytuacji współpraca opiera się na modelu hybrydowym CPS + CPC. Wydawca wynagradzany jest tutaj za procent od sprzedaży oraz dodatkowo ma stałą stawkę za przekierowanie użytkownika do sklepu.

Jak się przygotować do korzystania z sieci afiliacyjnych?

Z doświadczenia wiem, że na początku najważniejsze jest określenie warunków biznesowych. Należy wysłać do sieci afiliacyjnej dane, m.in. na temat ruchu w naszym sklepie, średniej wartości zamówienia czy współczynnika konwersji. Pomogą one ustalić akceptowalną dla obu stron wartość prowizji. Kluczowy jest również wybór wydawców oraz kanałów, które będą przez nich wykorzystywane. Mogą to być przede wszystkim:

 • SEM/możliwość wykorzystania słów brandowych
 • Mailingi
 • Witryny Cashback/programy lojalnościowe
 • Witryny kuponowo – rabatowe
 • Content marketing / blogi
 • Retargeting
 • E-mail retargeting

Jak zacząć efektywne działania w sieci afiliacyjnej?

Aby rozpocząć współpracę w ramach sieci afiliacyjnej, należy przede wszystkim zidentyfikować swoje obecne działania promocyjne online i ustalić, jakie jeszcze obszary, np. źródła ruchu, wymagają zagospodarowania. Na początku wspólnie z Klientem określamy te kanały, w których wydawcy mogą prowadzić działania, a w których są one zabronione. Na przykład, prowadząc obecnie kampanie Google Ads i Facebook Ads w ramach dotychczasowych relacji z partnerami ustalamy, że te pola są zarezerwowane dla naszych własnych działań i żaden wydawca nie może na nich działać wykorzystując nasze kreacje reklamowe.

Korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy z siecią afiliacyjną

Główną i najważniejszą korzyścią jest otwarcie nowych, niewykorzystywanych do tej pory kanałów do promocji i sprzedaży produktów online. Dzięki współpracy, jako sklep internetowy, zdobywamy nowe możliwości promocji, które nie byłyby możliwe w modelu współpracy realizowanym bezpośrednio z danym wydawcą. Szczególnie gdy wydawcą są blogi oraz influencerzy, którzy działając w ramach kampanii, bardzo często docierają do swoich odbiorców po raz pierwszy z komunikatem o danej marce.

Każdy program afiliacyjny korzysta również z zaawansowanego systemu do organizacji wymiany materiałów reklamowych oraz informacji na temat efektów działań. Często reklamodawca otrzymuje dostęp do narzędzia, w którym na bieżąco może śledzić wyniki kampanii. Ma też wgląd do danych na temat sprzedaży, jaką wygenerowali wydawcy, a co za tym idzie, również na temat prowizji. Dzięki odpowiednim skryptom wpiętym w kod sklepu, dane przesyłane są w czasie rzeczywistym.

Ważnym aspektem korzystania z narzędzia jest również śledzenie i analiza oraz atrybucja konwersji. Sieci afiliacyjne oferują obecnie wykorzystywanie odpowiednich dla danego biznesu modeli atrybucji. Co za tym idzie, prowizję za sprzedaż przydziela się nie tylko dla ostatniego kliknięcia, ale także wydawcom, którzy inicjowali bądź asystowali na ścieżce konwersji.

Po stronie reklamodawcy bardzo ważne jest także dostarczanie odpowiednich i zachęcających do działania kreacji reklamowych oraz tekstów. Co ważne, materiały te należy przygotowywać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić efektywną dystrybucję pośród wydawców. Kluczowa jest również dbałość o przygotowanie idealnego formatu dla danego źródła oraz aktualizowanie kreacji, które mogą opatrzyć się odbiorcom, gdy będą wyświetlać się zbyt długo.

Twój e-commerce dobrze funkcjonuje? Spróbuj sieci afiliacyjnych!

Współpraca z sieciami afiliacyjnymi to perspektywa dodatkowego zysku dla e-commerce, które już dobrze radzi sobie na rynku. Dzięki rozszerzeniu zasięgu działania i wykorzystaniu skutecznych narzędzi śledzących i analitycznych, jest w stanie w dłuższej perspektywie zwiększyć nie tylko wolumen oraz jakość ruchu na stronie, ale również wymiernie podnieść ilość i wartość sprzedawanych produktów online. Sama perspektywa wydaje się bardzo obiecująca, lecz często wymaga ułożenia procesu i organizacji po stronie właściciela e-commerce. Jako Beeffective obecnie wspieramy swoich Klientów także jako partnerzy, odpowiadając za całość działań e-commerce. Coraz więcej z nich zainteresowanych jest rozwojem swojego biznesu także w obszarze sieci afiliacyjnych, dzięki czemu będą mieli szansę odnieść jeszcze większy sukces.

#samnektar by Tomek Piotrowski/Beeffective Team

Realizuj konwertujące kampanie na Facebooku

W każdym aspekcie działań online kwestia efektywności powinna być zawsze sprawą priorytetową. Zdecydowaną większość aktywności możesz precyzyjnie zmierzyć i przeanalizować. Należy jednak przy tej pracy korzystać z dostępnych, skutecznych narzędzi.

Continue reading

jak uratować porzucone koszyki Klientów

Kwestia opuszczania sklepu online przez Klientów, którzy dodali produkty do koszyka spędza sen z powiek wielu właścicielom sklepów oraz e-commerce menedżerom. Jednym z narzędzi, które bardzo skutecznie zachęca użytkowników do powrotu i dokończenia zakupów są Dynamic Product Ads na Facebooku tj. dynamiczne reklamy produktów.

Continue reading