Skip to content

Urząd Miasta Gdyni

Agencja wykazała otwartą i kreatywną postawę wobec naszych oczekiwań. W szybki sposób reagowała na wszelkie sytuacje kryzysowe. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Beeffective jako profesjonalną i godną zaufania firmę.

Małgorzata Omachel-Kwidzińska

Wydział Komunikacji Społecznej i informacji | Referat Relacji z Mediami

KLIENT

UM Gdyni

CEL

Promocja miasta w otwarty i nowoczesny sposób

NARZĘDZIA

Site Of The Day

ZAKRES

Facebook

Twitter

Instagram

Nowoczesny plan

Urząd Miasta Gdynia zwrócił się do nas z zapotrzebowaniem na przygotowanie strategii obecności w mediach społecznościowych. Stworzyliśmy plan działań, który zakładał promocję miasta w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych narzędzi.

Efektywne wdrożenie

Oprócz stworzenia strategii komunikacji w takich kanałach jak Facebook, Instagram oraz Twitter Miasto Gdynia oddało nam również jej wdrożenie na początkowym etapie działań. Regularnie publikowaliśmy materiały promujące wydarzenia odbywające się na terenie miasta oraz relacjonowaliśmy ich przebieg. Informowaliśmy o kwestiach istotnych dla mieszkańców, nie zapominając o propozycjach podkreślających nadmorski, turystyczny charakter miasta.

Chcesz efektywnie działać w obszarze digital?
Napisz do nas: